Ear Τraining

Ear training ή aural skills είναι μια δεξιότητα με την οποία οι μουσικοί μαθαίνουν  να εντοπίζουν, μόνο με την ακοή , τονικότητες , διαστήματα , μελωδίες , συγχορδίες , ρυθμούς , και άλλα βασικά στοιχεία της μουσικής . Η εφαρμογή αυτής της δεξιότητας είναι το dictée κάτι ανάλογο με την υπαγόρευση στη γραπτή / προφορική γλώσσα. Το Ear training μπορεί να αντιπαραβληθεί με το sight-singing , το οποίο είναι ανάλογο με την ανάγνωση μεγαλοφώνως στην γλώσσα . Το Ear –  training είναι συνήθως ένα από τα κύρια μαθήματα της επίσημης μουσικής εκπαίδευσης.

Αναγνώριση Τόνου

Η αναγνώριση τόνου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της λειτουργία ή το ρόλο ενός τόνου στο πλαίσιο μιας δοσμένης τονικότητας. Μόλις έχει οριστεί μία τονικότητα , κάθε επόμενος τόνος  μπορεί να ταξινομηθεί χωρίς  άμεση αναφορά στους συνοδευτικούς  τόνους . Για παράδειγμα, αφού έχει οριστεί  η τονικότητα  G , οι ακροατές να μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο τόνος D παίζει το ρόλο της δεσπόζουσας στο κλειδί του G χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη αναφορά.

Πολλοί μουσικοί χρησιμοποιούν αναγνώριση τόνου, προκειμένου να εντοπίσουν, να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τους ρόλους και τις σημασίες των τόνων εντός ενός κλειδιού . Για το σκοπό αυτό , οι αριθμοί των βαθμίδων της κλίμακας ή κινητών -do solmization (σύστημα ονοματοθεσίας των τόνων μιας μουσικής κλίμακας) μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη. Με τη χρήση τέτοιων συστημάτων , τόνοι με της ίδιες λειτουργίες (η key note  ή τονική , για παράδειγμα ) αναγνωρίζονται με πανομοιότυπο τρόπο ( 1 ή do , για παράδειγμα).

Αναγνώριση  Διαστημάτων

Η αναγνώριση  διαστημάτων είναι επίσης μια χρήσιμη δεξιότητα για τους μουσικούς. Προκειμένου να καθορίσει τις νότες σε μια μελωδία , ένας μουσικός πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει διαστήματα . Μερικοί καθηγητές μουσικής διδάσκουν στους μαθητές τους σχετικούς τόνους ύστερα από την σύνδεση κάθε ενός διαστήματος ξεχωριστά με τις δύο πρώτες νότες κάποιου δημοφιλούς τραγουδιού . Εντούτοις , άλλοι υποστηρίζουν ότι σύνδεση αυτή με μια γνωστή μελωδία έχει αρκετά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής , αφού ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες βαθμίδες που βρίσκονται σε κάθε μελωδία .

Επιπλέον , υπάρχουν διάφορα συστήματα ( συμπεριλαμβανομένου του σολφέζ , saragam και αριθμητική sight-reading) που ορίζουν συγκεκριμένες συλλαβές σε διαφορετικές νότες της κλίμακας . Μεταξύ άλλων , αυτό το καθιστά ευκολότερο να ακουστούν πώς ηχούν τα διαστήματα σε διαφορετικά  πλαίσια, όπως η έναρξη από διαφορετικές νότες της ίδιας κλίμακας .

Αναγνώριση Συγχορδιών

Συμπληρωματικά για την αναγνώριση της μελωδίας ενός  τραγουδιού είναι να αναγνωριστούν οι αρμονικές δομές που την υποστηρίζουν . Οι μουσικοί συχνά εξασκούνται στο να ακούν διάφορα είδη συγχορδίες και τις αναστροφές τους, ακανόνιστα , απλά  για να αναγνωρίσουν τον  χαρακτηριστικό ήχο της συγχορδίας . Μαθαίνουν επίσης σειρές  συγχορδιών για  να ακούσουν πώς οι συγχορδίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους , στο πλαίσιο ενός μουσικού κομματιού .

Αναγνώριση Ρυθμού

Ένας τρόπος για εξάσκηση στους μουσικούς ρυθμούς είναι η υποδιαίρεσή  τους σε μικρότερα κομμάτια , πιο εύκολα αναγνωρίσιμα. Για παράδειγμα , θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει με την εκμάθηση του ήχου όλων των συνδυασμών νοτών των τεσσάρων ογδόων και το παύσεων ογδόων , και στη συνέχεια να προχωρήσει στο να ενώσει διαφορετικά μοτίβα τεσσάρων νοτών μαζί .

Ένας άλλος τρόπος για εξάσκηση είναι με τα μέλη του σώματος , κουνώντας  ρυθμικά  διαφορετικούς μυς του σώματος. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει χτυπώντας ένα ρυθμό με τα χέρια και τα πόδια μεμονωμένα , ή τραγουδώντας ένα ρυθμό σε μια συλλαβή ( π.χ. « ta » ) . Σε επόμενα στάδια  μπορεί να τα συνδυάσει κρατώντας το χρόνο με το χέρι , το πόδι , ή τη φωνή χτυπώντας ταυτόχρονα το ρυθμό , και να παίζει πολλούς αλληλεπιδρώντες ρυθμούς .

Ένας μετρονόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη διατήρηση σταθερού tempo.

Αναγνώριση Ηχοχρώματος

Κάθε είδος μουσικού οργάνου έχει μια χαρακτηριστική ποιότητα ήχου που είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τον τόνο ή την ένταση . Ορισμένα όργανα έχουν περισσότερες από μία χροιά , π.χ. ο ήχος ενός νυκτού βιολιού είναι διαφορετικός από τον ήχο ενός βιολιού με δοξάρι . Ορισμένα όργανα  έχουν πολλαπλές  χρήσεις και τεχνικές για να προσεγγίσουν τον ίδιο τόνο μέσα σε  μια ποικιλία από χροιές. Εάν αυτά τα ηχοχρώματα είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελωδία , όπως  στο shakuhachi (Ιαπωνικός αυλός), η τονική εκπαίδευση δεν θα είναι αρκετή από μόνη της για να αναγνωρίσει κανείς πλήρως τη μουσική .Η  μάθηση του εντοπισμού των διαφορετικών ηχοχρωμάτων είναι μια πολλή σημαντική μουσική δεξιότητα που μπορεί να αποκτηθεί και να βελτιωθεί με την εξάσκηση .

Transcription

Καθηγητές μουσικής συχνά συνιστούν τη μετεγγραφή ηχογραφημένης μουσική ως έναν τρόπο εξάσκησης των παραπάνω δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του ρυθμού, της μελωδίας και της αρμονίας . Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να εκτελεί σύντομες συνθέσεις  και ο μαθητής  να ακούει και να τις μετεγγράφει στο χαρτί. Μια πρακτική γνωστή ως dictée (υπαγόρευση) .

Μεθόδος εκπαίδευσης με Λογισμικό

Η ακριβής αναγνώριση και αναπαραγωγή των μουσικών διαστημάτων , κλιμάκων , συγχορδιών , ρυθμών , και άλλων πτυχών της εξάσκησης του αυτιού συχνά μπορεί να απαιτήσει πολλή μελέτη . Ασκήσεις που αφορούν την αναγνώριση απαιτούν συχνά έναν πεπειραμένο συνεργάτη για να παίξει ερωτώντας τους τόνους και να επικυρώνει τις απαντήσεις . Εξειδικευμένο λογισμικό μπορεί να καταργήσει την ανάγκη για έναν συνεργάτη , να προσαρμόσει την εκπαίδευση στις ανάγκες των χρηστών και να ελέγχει αποτελεσματικά την πρόοδο . Λογισμικά τέτοια είναι το  EarMaster ,  Auralia  και MacGAMUT . Τέτοια λογισμικά  επιτρέπουν  στους καθηγητές να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις βαθμολογίες των μαθητών σε ένα δίκτυο υπολογιστών . Υπάρχει και μια ποικιλία  ελεύθερου λογισμικού στο διαδίκτυο . Για παράδειγμα , ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό υπό την GPL , όπως το GNU Σολφέζ. Εφαρμογές  Ear –  training είναι επίσης διαθέσιμες και  για κινητά τηλέφωνα. Υπάρχουν πολλά » apps» για iOS , Android και Windows Phone συσκευές .Το Piano Ear Training και Sharp Ear είναι μερικά από αυτά .